Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie en fysiofitness: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie of fysiofitness in de aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie. Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.verzekeringssite.nl.

Vergoedingen bij de fysiotherapeut

Fysio Fitness Fincken heeft contractuele afspraken met alle zorgverzekeraars. Uitgevoerde behandelingen worden maandelijks rechtstreeks door de praktijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze keert vervolgens de betaling rechtstreeks uit aan de praktijk.

De praktijk streeft ernaar om de behandeling binnen uw persoonlijke budget onder te brengen, zodat er geen extra kosten voor uw rekening komen. Mocht u onverhoopt géén aanvullende verzekering hebben afgesloten dan gelden onderstaande standaard tarieven, welke door uzelf bekostigd moeten worden.

Standaardtarievenlijst bij Fysio Fitness Fincken voor:

  • Niet-verzekerde patiënten
  • Niet fysiotherapie verzekerden
  Prestatiebeschrijving Prijs
     
1 Reguliere Zitting € 28,10
     
2 Zitting manuele lymfdrainage € 37,50
     
3 Screening € 10,00
     
4 Intake en onderzoek na screening € 30,50
     
5 Intake en onderzoek na verwijzing € 40,50
     
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 52,00
     
7 Groepszitting 2 personen € 28,10
     
8 Groepszitting 3 personen € 25,65
     
9 Groepszitting 4 personen € 20,10
     
10 Groepszitting 5-10 personen € 16,60
     
11 Niet nagekomen afspraak (wanneer minder dan 24 uur vooraf afgezegd) € 17,35
     
12 Toeslag aan huis behandeling € 13,25
     
13 Inrichtingstoeslag €   6,65
     
14 Eenvoudige, korte rapporten € 27,00