Fysiotherapie bij Fysio Fitness Fincken

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. 

Een persoonlijke aanpak bij de fysiotherapeut

Als het lichaam even niet meewerkt, is er de fysiotherapeut: de specialist in beweging. Hier kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Hier leest u daar meer over. Wat onze fysiotherapeuten voor u doen, hoe een behandeling in z’n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met ons team.

Het team van Fysio Fitness Fincken Roermond voor Fysiotherapie en Fysiofitness

Uw blessure behandelen

De fysiotherapeutische behandeling is gericht op het opheffen van stoornissen in het lichaam, die leiden tot lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen tevens leiden tot beperkingen in de dagelijkse bezigheden, het werk en sociale contacten. Fysio Fitness Fincken streeft naar een optimale en doelmatige dienstverlening. De cliënt staat hierbij centraal en wordt mede verantwoordelijk geacht voor het oplossen van zijn lichamelijke probleem. De fysiotherapeut begeleidt en stuurt hierin, waarbij de aanpak tijdcontingent is. Er wordt een gedragsmatige verandering teweeg gebracht ten aanzien van pijngewaarwording en bewegingsangst. De fysiotherapeut stelt een behandelplan op, gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt. Ook het leren omgaan met en mogelijk accepteren van blijvende beperkingen hoort tot de taken van de fysiotherapeut.

Aan de behandeling gaat een uitgebreide intake van 45 minuten vooraf om alle facetten die een rol spelen in kaart te brengen. In combinatie met de hulpvraag worden de einddoelen van de behandeling samen met de cliënt bepaald. De behandeling kan individueel in de behandelkamer plaatsvinden of in de trainingszaal. Bij deze vorm van behandeling spreken wij over medische trainingstherapie of Fysio Fitness. Meestal wordt voor medische trainingstherapie gekozen bij complexe hulpvragen. 

Zaal Fysiotherapie en Fysiofitness in Roermond van Fysio Fitness Fincken

Complexe hulpvragen

  • Orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld na een schouderoperatie, knie- en heupprothese) 
  • Longaandoeningen (COPD) 
  • Reumatische aandoeningen 
  • Chronische pijnsyndromen (langdurige rugklachten, whiplash, fibromyalgie, bekkeninstabiliteit)
  • Oncologie in zowel de behandelfase, de herstelfase, de palliatieve fase als de terminale fase
  • Claudicatio Intermittens, hartfalen
  • Centraal Neurologische Aandoeningen

​De dienstverlening wordt betaald door de zorgverzekeraar en begeleiding zal altijd plaatsvinden door de gespecialiseerde fysiotherapeut.

Directe toegang tot fysiotherapie en fysiofitness

 U heeft géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer en dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.